top of page
wilgenhut 2.jpg

OVER ONS

Doel 

SamenGroener is een Stichting van bewoners in Noordwest Maastricht die sociaal-groene verbindingen wil stimuleren in de buurten. Verbetering van de kwaliteit van het groen gaat samen met het creëren van ontmoetingsplekken. SamenGroener werkt daarbij buurt-overschrijdend. 

 

Waarom  

Bewoners van Noordwest Maastricht hebben de laatste jaren op verschillende manieren plekken aangegeven dat ze behoefte hebben aan meer ontmoeting. Bij de Burgertop in 2015 was ‘ontmoeting’ een prioriteit  (www.maastricht200.nl). In de stadsrondes voor de Burgerbegroting in 2021 was dat niet veranderd. Deze uitkomst is niet verrassend. 

Gevarieerde publieke plekken zijn belangrijk voor de kwaliteit van leven in een stad met mensen met zeer uiteenlopende achtergronden. NoordWest heft echter weinig van deze plekken. Kerken worden niet meer als zodanig gebruikt, sportveldjes zijn gesloopt, kleine winkeltjes, cafés en andere economische bedrijvigheid zijn verdwenen. Omdat wijken alleen een woonfunctie hebben, komen mensen elkaar steeds minder tegen. 

Er is wel veel groen in Noordwest Maastricht: groene zones tussen flats, langs de wegen, en parkachtige velden. Deze worden amper gebruikt voor ontmoeting: er wordt niet gedanst, gepicknickt, gespeeld, gelezen, gekletst of wat dan ook. Het groen is schraal en toont weinig biodiversiteit, en het sociale weefsel is dun. SamenGroener wil juist deze groene zones gebruiken om levendigheid en sociale contacten mogelijk te maken. Het Viegenpark heeft daarbij de meeste aandacht 

 

Werkwijze 

De werkwijze van SamenGroener is open, creatief, flexibel, licht, experimenteel. We organiseren verschillende activiteiten (zie Thema's en Agenda). We komen eens per drie weken bij elkaar om zaken te bespreken, maar we zijn geen vergadertijgers en willen dat ook niet worden. Iedereen is welkom om voor langere of kortere tijd mee te denken en mee te doen. Vanaf 2022 brengen we twee tot drie keer per jaar een nieuwsbrief uit om de bewoners rond het Viegenpark te informeren.

 

Financiën 

De Stichting vraagt subsidie bij verschillende instanties om activiteiten te financieren. In 2020 is ze derde geworden met de prijsvraag OnzeBuurt en heeft ze 3000 euro gewonnen. Daarnaast heeft ze 25.000 euro ontvangen van het Elisabeth Strouven Fonds voor aanleg van natuurelementen. Ook de gemeente Maastricht heeft bijgedragen aan de aanleg van natuurelementen.

De stichting SamenGroener Maastricht Noordwest kent geen winstoogmerk. De activiteiten die door SamenGroener Maastricht Noordwest worden georganiseerd zijn gericht op het algemeen belang en kennen geen winstoogmerk.  De bestuurders van de stichting krijgen geen beloning voor hun werk. De financiële status van de stichting wordt ieder jaar gepubliceerd op de website. 

elementen_edited.png
Logo_Elisabeth_Strouven_RGB.jpg

ACHTER DE SCHERMEN

SamenGroener Maastricht NoordWest is opgericht door:

Jose Sewalt  voorzitter

Igo Gorissen  secretaris

Louise van Bronswijk  penningmeester

Riny Geurts  buurtbewoner

Berto Aussems  buurtbewoner

Dymph Korse  buurtbewoner

John Olders  buurtbewoner

Toos Kop  buurtbewoner

Friedhelm Peeters  buurtbewoner

Ine Orbons  buurtbewoner

Klasien Horstman  Universiteit Maastricht

Mare Knibbe  Universiteit Maastricht

Sanne Raap  Universiteit Maastricht

227188475_3945766055549794_6411568715797646768_n.jpeg
bottom of page